Вільгельм фон Гумбольдт (Мова про мову)

Вільгельм фон Гумбольдт (1767-1835), німецький мовознавець, філософ та політичний діяч.

Мова є немов зовнішній вияв духу
народу: мова народу є його духом,
і дух народу є його мовою, і важко
уявити собі щось більш тотожне.