Коли та ким засновані українські міста

482

Київ

князь

Кий

Київ - стародавній центр слов`янства, столиця могутньої Київської Русі. З давніх часів Київ відігравав важливу державотворчу роль для східнослов`янських племен.

Чернігів

князь

Чорний

Місто славиться своїми пам`ятками часів Русі й Чернігівського князівства, а також Гетьманщини й козацького Чернігівського полку.

690

884

Житомир

дружинник

Житомиир

Місто здавна було важливим поселенням слов`янського племені древлян, а згодом, імовірно, одним із важливих форпостів Київської Русі.

Ужгород

князь

Арпад

Археологічні знахідки на території сучасного Ужгорода належать до епохи раннього палеоліту (близько 100 тис. р. до н. е.). За всю свою багатовікову історію Ужгород мав різноманітні назви – Унгвар, Гунгвар, Онгвар, Унгуйвар, Унгоград, Гункбар, Оуггород тощо, але всі вони перекладаються, як «замок або місто на річці Уж».

894

899

Полтава

князь

Олег Віщий

Засноване слов`янами-сіверянами у IX ст. укріплене першопоселення на Івановій горі поклало початок розвитку давньоруського граду Х-ХІІІ ст., поселення XIV, XV віків. Розкопки, проведені в історичному центрі Полтави, виявили ділянки міської забудови, вулиці, житла, господарські і виробничі приміщення давніх полтавців.

Дніпро

воєвода

Свенельд

Ще з часів палеоліту місцевості біля Дніпровських порогів були щільно заселені. Протягом неоліту-бронзової доби землі над порогами населяли племена сурської, середньостогівської, ямної, катакомбної культур.

940

1000

Луцьк

князь

Володимир Великий

За легендою стародавнє місто започаткував Лука – вождь східнослов`янського племені дулібів. Польський історик Ян Длугош приписує заснування міста Київському князю Володимиру Святославичу і датує його 1000 роком, проте є дані, які свідчать,що місто існувало вже в 7 ст. Про нього згадує арабський географ Массуді, коли говорить про державу Валінана (співзвучно з «волиняни»).

Чернівці

князь

Ярослав Осмомисл

В околицях Чернівців виявлено слов`янські пам`ятки початку нашої ери (II—V ст.), поселення склавінів в урочищі Кодин (V—VII ст.), що були носіями празької культури, за ранньої історичної доби тут були поселення білих хорватів і тиверців (IX—XI ст.).

1185

1256

Львів

король Русі

Данило Романович

Археологічні розкопки свідчать, що територія сучасного міста була заселена ще у V столітті. Наприкінці X століття ці землі ввійшли до складу Русі, зокрема удільних Галицького, а з 1199 року — Галицько-Волинського князівств.

Рівне

король

Данило Романович

Археологічні знахідки доводять, що на території, де розкинулося Рівне, проживали люди в часи мідного віку (IV — ІІІ тисячоліття до н.е.), ранньої бронзи (кінець III — початок II тис. до н. е.), землеробські та скотарські племена. Було знайдено римські знахідки — щит, статуетки І — ІІ століть, — що свідчить про зв`язки місцевого населення з римськими провінціями. Проживало тут деякий час слов`янське плем`я древлян.

1283

1362

Черкаси

князь

Ольгерд

У VII—III столітті до нашої ери велика частина придніпровських степів була зайнята скіфами. Саме на цих землях Придніпров`я формувалося ядро східнослов`янських племен, з яких виникла Київська Русь.

Вінниця

князь

Ольгерд

На землях теперішньої Вінниці люди оселялися з давніх часів. Археологи знайшли тут знаряддя праці епохи неоліту, поховання бронзової доби, ранньослов`янські поселення черняхівської культури; згодом тут жили племена Київської Русі, Галицько-Волинського князівства. Виявлено зокрема поселення трипільської культури.

1363

1413

Одеса

шляхтич

Коцюба-Якушинський

В II—VI століттях у північних районах Одеської області жили слов`янські племена черняхівської культури, поселення яких під періодичними напливами кочовиків — аварів, булгарів, хозар, угорців у VI—IX столітті були суттєво скорочені. У V—VIII століттях — у межиріччі Дунаю та Тилігулу осіли алано-булгарські племена, яких за часів Київської Русі витіснили та частково асимілювали слов`яни.

Миколаїв

князь

Вівовт

Найдавніша історія місцевості, де зараз розташований Миколаїв, пов`язана з подіями у південній місцині сучасного міста — Вітовці. Ці землі, за даними досліджень археологічних розкопок, були заселені починаючи від залізної доби. Тут були стани кімерійців або скіфів, що залишили по собі кургани.

1415

1431

Хмельницький

король Русі

Владислав II

Територія, на якій розташований Хмельницький, була заселена ще в давні часи. Дослідження виявили в околицях міста чимало археологічних пам`яток. Зокрема, поселення з матеріалами доби бронзи 2 тис. до н. е. та скіфського часу 7-3 ст. до. н. е., та багатошарове поселення з матеріалами ранньої залізної доби 1 тис. до н. е.

Донецьк

гетьман

Лянцкоронський

Перші знахідки проживання людей на території сучасного Донецька датуються кінцем новокам`яної (неоліту) — початком мідно-бронзової доби. У 1959 році було знайдено два стародавніх поховання. Одне, у Пролетарському районі Донецька, на вулиці Радищєва, котре датується початком бронзової доби. Інше, у Київському районі Донецька, на території Центральної гірничо-рятувальної станції, котре датується другою половиною третього тисячоліття до нашої ери.

1530

1533

Кропивницький

гетьман

Остафій Ружинський

На території, до якої входила територія сучасного міста, у різні часи перебували кімерійці, скіфи, сармати. Згодом на зміну прийшли тюркомовні племена гунів, аварів, хозарів, угрів та печенігів, слов`янське плем`я уличів (угличів).

Тернопіль

гетьман

Ян Амор

Люди селились тут значно раніше (приваблювали родючі землі на лівому березі Серету, дрімучі ліси, в яких можна було сховатись від нападників). У Тернополі та околицях виявлено сліди стоянок первісних людей; припускають, що територія міста була заселена в Х тис. до н. е. Давньоруське укріплення Топільче (Сопільче) було зруйноване під час зимового 1240–1241 рр. походу Батия до Карпат.

1540

1552

Запоріжжя

гетьман

Дмитро Байда

Місто має багатолітню історію. За свідченням археологів, поселення на території сучасного Запоріжжя відомі з часів Середньостогівської культури (5 до — середина 4 тисячоліття до н. е.) — залишки давнього поселення були знайдені на північно-східному кутку острова Хортиці. Іншим відомим археологічним пам`ятником є вознесенський комплекс — кам`яна споруда, яку пов`язують з хозарами, булгарським ханом Аспарухом (VII ст.) або Князем Святославом Ігоровичем (X ст.).

Суми

отаман

Кондратьєв

Люди дуже давно почали селитися на обох берегах Псла. Вже в II–VI сторіччях нашої ери тут жили слов`янські племена, залишки їхніх поселень і могильників виявлені в південно-західній частині міста, на вулиці Павлова. У VIII–X століттях в районі колишнього села Тополі (нині вул. Тополянська міста Суми) існувало поселення сіверян, а на Луці до теперішнього часу збереглися залишки великого городища часів Київської Русі, яке мало назву Липеньськ.

1652

1654

Харків

козак

Іван Каркач

Археологічні розкопи на території Харкова доводять, що тут було поселення вже за бронзової доби у 2 тисячолітті до Хр.; є також знахідки зі скіфського (6-3 ст. ст. до Хр.) та сарматського (2-1 ст. ст. до Хр.) періодів; в околицях Харкова знайдено ранньо-слов`янські сліди Черняхівської культури (2-6 ст. ст.) та слов`янське городище Донецьке з княжої доби. Проте, в 12-17 ст. теперішня територія Харкова належала до Дикого Поля, що його опановували половці, а згодом татари.

Івано-Франківськ

гетьман

Андрій Потоцький

У середині XVII ст. між річками Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська було споруджено форт. 1662 року польський магнат Андрій Потоцький заснував поселення Станиславів, яке назвав на честь Святого Станіслава. Для Андрія Потоцького Святий Станіслав мав особливе значення, оскільки це був небесний покровитель кількох чоловіків у його родині, зокрема його батька і сина.

1662

1672

Херсон

отаман

Іван Сірко

Терен сучасного міста Херсона був заселений ще з дохристиянських часів. Перша людина з`явилася на цій території в епоху міді та бронзи. На місці, де була розташована Херсонська фортеця, а зараз міститься один з центральних парків, було знайдено скіфське поховання IV—III ст. до н. е.

YouTube

Інформація взята з відкритих джерел