Головна / Ajax

Глобальні обробники подій Ajax

.ajaxComplete()

Зареєструйте обробник, який буде викликаний після завершення запитів Ajax. Це подія Ajax.

.ajaxError()

Зареєструйте обробник, який буде викликатися, коли запити Ajax завершаться з помилкою. Це подія Ajax.

.ajaxSend()

Додайте функцію, яка буде виконана перед надсиланням запиту Ajax. Це подія Ajax.

.ajaxStart()

Зареєструйте обробник, який буде викликаний, коли починається перший запит Ajax. Це подія Ajax.

.ajaxStop()

Зареєструйте обробник, який буде викликаний після виконання всіх запитів Ajax. Це подія Ajax.

.ajaxSuccess()

Додайте функцію, яка буде виконуватися щоразу, коли запит Ajax завершиться успішно. Це подія Ajax.

Допоміжні функції

jQuery.param()

Створіть серіалізоване представлення масиву, простого об’єкта або об’єкта jQuery, придатного для використання в рядку запиту URL-адреси або запиті Ajax. Якщо передано об’єкт jQuery, він повинен містити вхідні елементи з властивостями ім’я/значення.

.serialize()

Закодуйте набір елементів форми як рядок для надсилання.

.serializeArray()

Закодуйте набір елементів форми як масив імен і значень.

Інтерфейс низького рівня

jQuery.ajax()

Виконайте асинхронний запит HTTP (Ajax).

jQuery.prefilter()

Обробляйте спеціальні параметри Ajax або змінюйте існуючі параметри перед надсиланням кожного запиту та перед їх обробкою $.ajax().

jQuery.ajaxSetup()

Установіть значення за замовчуванням для майбутніх запитів Ajax. Його використання не рекомендується.

jQuery.ajaxTransport()

Створює об’єкт, який обробляє фактичну передачу даних Ajax.

Стенограми

jQuery.get()

Завантажте дані з сервера за допомогою запиту HTTP GET.

jQuery.getJSON()

Завантажте дані в кодуванні JSON із сервера за допомогою запиту GET HTTP.

jQuery.getScript()

Завантажте файл JavaScript із сервера за допомогою запиту GET HTTP, а потім виконайте його.

jQuery.post()

Надсилайте дані на сервер за допомогою запиту HTTP POST.

.load()

Завантажте дані з сервера та помістіть повернутий HTML у відповідні елементи.