Головна / Атрибути

Атрибути

.attr()

Отримати значення атрибута для першого елемента в наборі відповідних елементів.

.prop()

Отримати значення властивості для першого елемента в наборі відповідних елементів.

.removeAttr()

Видаліть атрибут з кожного елемента в наборі відповідних елементів.

.removeProp()

Видалити властивість для набору збіганих елементів.

.val()

Отримати поточне значення першого елемента в наборі відповідних елементів.

CSS

.addClass()

Додає вказаний class(es) до кожного елемента в наборі відповідних елементів.

.css()

Отримайте обчислені властивості стилю для першого елемента в наборі відповідних елементів.

jQuery.cssHooks

Підключіться безпосередньо до jQuery, щоб змінити спосіб отримання або встановлення певних властивостей CSS, нормалізувати імена властивостей CSS або створити власні властивості.

jQuery.cssNumber

Об’єкт, що містить усі властивості CSS, які можна використовувати без одиниці. Метод .css() використовує цей об’єкт, щоб перевірити, чи може він додавати px до значень без одиниць.

jQuery.escapeSelector()

Екранує будь-який символ, який має особливе значення в CSS-селекторі.

.hasClass()

Визначте, чи якомусь із відповідних елементів присвоєно даний клас.

.removeClass()

Видаліть один або кілька класів з кожного елемента в наборі відповідних елементів.

.toggleClass()

Додайте або видаліть один або кілька класів з кожного елемента в наборі відповідних елементів, залежно від наявності класу або значення аргументу стану.

Розміри

.height()

Отримайте поточну обчислену висоту для першого елемента в наборі відповідних елементів.

.innerHeight()

Отримайте поточну обчислену висоту для першого елемента в наборі відповідних елементів, включаючи заповнення, але не межі.

.innerWidth()

Отримайте поточну обчислену внутрішню ширину для першого елемента в наборі відповідних елементів, включаючи заповнення, але не межі.

.outerHeight()

Отримайте поточну обчислену зовнішню висоту (включаючи заповнення, межі та, за бажанням, поля) для першого елемента в наборі відповідних елементів.

.outerWidth()

Отримайте поточну обчислену зовнішню ширину (включаючи заповнення, межі та, за бажанням, поля) для першого елемента в наборі відповідних елементів.

.width()

Отримайте поточну обчислену ширину для першого елемента в наборі відповідних елементів.

Зміщення

.offset()

Отримати поточні координати першого елемента в наборі узгоджених елементів відносно документа.

.offsetParent()

Отримайте найближчий елемент-предок, який розташований.

.position()

Отримати поточні координати першого елемента в наборі узгоджених елементів відносно батьківського зміщення.

.scrollLeft()

Отримайте поточне горизонтальне положення смуги прокрутки для першого елемента в наборі відповідних елементів.

.scrollTop()

Отримайте поточне вертикальне положення смуги прокрутки для першого елемента в наборі відповідних елементів або встановіть вертикальне положення смуги прокрутки для кожного відповідного елемента.

Дані

jQuery.data()

Зберігати довільні дані, пов’язані із зазначеним елементом. Повертає встановлене значення.

.data()

Зберігайте довільні дані, пов`язані з відповідними елементами.

jQuery.hasData()

Визначте, чи має елемент якісь дані jQuery, пов’язані з ним.

jQuery.removeData()

Видаліть раніше збережений фрагмент даних.

.removeData()

Видаліть раніше збережений фрагмент даних.