Головна / Ядро

Об`єкт jQuery

jQuery()

Приймає рядок, що містить селектор CSS, який потім використовується для відповідності набору елементів.

jQuery.noConflict()

Відмовтеся від контролю jQuery над змінною $.

jQuery.readyException()

Обробляє помилки, що виникають синхронно у функціях, загорнутих у jQuery().

jQuery.when()

Забезпечує спосіб виконання функцій зворотного виклику на основі нуля або більше об’єктів Thenable, зазвичай відкладених об’єктів, які представляють асинхронні події.

Відкладений об’єкт

jQuery.Deferred()

Фабрична функція, яка повертає об`єкт утиліти з ланцюгом із методами для реєстрації кількох зворотних викликів у чергах зворотних викликів, виклику черг зворотних викликів і передачі стану успішного або невдалого виконання будь-якої синхронної чи асинхронної функції.

deferred.always()

Додайте обробники, які будуть викликані, коли об`єкт Deferred буде вирішено або відхилено.

deferred.done()

Додайте обробники, які будуть викликані під час вирішення відкладеного об’єкта.

deferred.fail()

Додайте обробники, які будуть викликані, коли відхилено об`єкт Deferred.

deferred.notify()

Викличте progressCallbacks для об’єкта Deferred із заданими аргументами.

deferred.notifyWith()

Викличте progressCallbacks для об’єкта Deferred із заданим контекстом і аргументами.

deferred.progress()

Додайте обробники для виклику, коли об`єкт Deferred генерує сповіщення про хід.

deferred.promise()

Повертає об`єкт Deferred`s Promise.

deferred.reject()

Відхилити відкладений об`єкт і викликати будь-які failCallbacks із заданими аргументами.

deferred.rejectWith()

Відхилити відкладений об`єкт і викликати будь-які failCallbacks із заданим контекстом і аргументами.

deferred.resolve()

Розв`яжіть об`єкт Deferred і викличте будь-які doneCallbacks із заданими аргументами.

deferred.resolveWith()

Розв`язати відкладений об`єкт і викликати будь-які doneCallbacks із заданим контекстом і аргументами.

deferred.state()

Визначити поточний стан відкладеного об`єкта.

deferred.then()

Додайте обробники для виклику, коли об`єкт Deferred вирішено, відхилено або все ще виконується.

.promise()

Повертайте об`єкт Promise, щоб спостерігати за завершенням усіх дій певного типу, прив`язаних до колекції, у черзі чи ні.

Обслуговування

jQuery.contains()

Перевірте, чи є елемент DOM нащадком іншого елемента DOM.

jQuery.each()

Загальна функція ітератора, яку можна використовувати для плавного проходження як об’єктів, так і масивів. Масиви та масивоподібні об’єкти з властивістю length (наприклад, об’єкт аргументів функції) повторюються за числовим індексом від 0 до length-1. Інші об’єкти повторюються через їхні іменовані властивості.

jQuery.extend()

Об’єднайте вміст двох або більше об’єктів у перший об’єкт.

jQuery.globalEval()

Виконайте деякий код JavaScript глобально.

jQuery.grep()

Знаходить елементи масиву, які задовольняють функцію фільтра. Вихідний масив не змінюється.

jQuery.inArray()

Пошук указаного значення в масиві та повернення його індексу (або -1, якщо не знайдено).

jQuery.isEmptyObject()

Перевірте, чи об’єкт порожній (не містить перелічуваних властивостей).

jQuery.isPlainObject()

Перевірте, чи є об’єкт простим об’єктом (створеним за допомогою «{}» чи «нового об’єкта»).

jQuery.isXMLDoc()

Перевірте, чи є вузол DOM у документі XML (або є документом XML).

jQuery.makeArray()

Перетворіть об’єкт, схожий на масив, на справжній масив JavaScript.

jQuery.map()

Перекладіть усі елементи в масиві або об’єкті в новий масив елементів.

jQuery.merge()

Об’єднайте вміст двох масивів у перший масив.

jQuery.noop()

Порожня функція.

jQuery.parseHTML()

Розбирає рядок у масив вузлів DOM.

jQuery.parseXML()

Розбирає рядок у документ XML.

jQuery.uniqueSort()

Сортує масив елементів DOM на місці, видаляючи дублікати. Зауважте, що це працює лише з масивами елементів DOM, а не з рядками чи числами.

Методи елементів DOM

.get()

Отримати один із елементів, який відповідає об’єкту jQuery.

.index()

Пошук заданого елемента серед відповідних елементів.

.toArray()

Отримати всі елементи, що містяться в наборі jQuery, як масив.

Внутрішні

.jquery

Рядок, що містить номер версії jQuery.

jQuery.error()

Бере рядок і створює виняток, що містить його.

.length

Кількість елементів в об’єкті jQuery.

.pushStack()

Додайте колекцію елементів DOM до стеку jQuery.

Об`єкт зворотних викликів

jQuery.Callbacks()

Багатоцільовий об’єкт списку зворотних викликів, який забезпечує потужний спосіб керування списками зворотних викликів.

callbacks.add()

Додайте зворотний виклик або колекцію зворотних викликів до списку зворотних викликів.

callbacks.disable()

Вимкніть список зворотних викликів, щоб він не робив нічого.

callbacks.disabled()

Перевірте, чи список зворотних викликів вимкнено.

callbacks.empty()

Видаліть усі зворотні виклики зі списку.

callbacks.fire()

Викликати всі зворотні виклики з заданими аргументами.

callbacks.fired()

Визначте, чи зворотні виклики вже були викликані принаймні один раз.

callbacks.fireWith()

Викликати всі зворотні виклики в списку з указаним контекстом і аргументами.

callbacks.has()

Визначте, чи долучено до списку зворотні виклики. Якщо зворотний виклик надається як аргумент, визначте, чи є він у списку.

callbacks.lock()

Заблокуйте список зворотних викликів у його поточному стані.

callbacks.locked()

Перевірте, чи заблоковано список зворотних викликів.

callbacks.remove()

Видалити зворотний виклик або набір зворотних викликів зі списку зворотних викликів.