Головна / Ефекти

Основи

.hide()

Сховайте відповідні елементи.

.show()

Відобразіть відповідні елементи.

.toggle()

Показати або приховати відповідні елементи.

На замовлення

.animate()

Виконайте спеціальну анімацію набору властивостей CSS.

.clearQueue()

Видалити з черги всі елементи, які ще не запускалися.

.delay()

Встановіть таймер для затримки виконання наступних елементів у черзі.

.dequeue()

Виконайте наступну функцію в черзі для відповідних елементів.

jQuery.dequeue()

Виконати наступну функцію в черзі для відповідного елемента.

.finish()

Зупиніть поточну анімацію, видаліть усі анімації в черзі та завершіть усі анімації для відповідних елементів.

jQuery.fx.interval

Швидкість (у мілісекундах), з якою запускаються анімації.

jQuery.fx.off

Глобально вимкнути всі анімації.

jQuery.speed

Створює об’єкт, що містить набір властивостей, готовий до використання у визначенні настроюваних анімацій.

.queue()

Показати чергу функцій, які будуть виконані для відповідних елементів.

jQuery.queue()

Показати чергу функцій, які будуть виконані для відповідного елемента.

.stop()

Зупиніть поточну анімацію на відповідних елементах.

Згасання

.fadeIn()

Відобразіть узгоджені елементи, зробивши їх непрозорими.

.fadeOut()

Приховайте відповідні елементи, зробивши їх прозорими.

.fadeTo()

Налаштуйте непрозорість зіставлених елементів.

.fadeToggle()

Відобразити або приховати відповідні елементи, анімувавши їх непрозорість.

Розсувні

.slideDown()

Відобразіть узгоджені елементи ковзним рухом.

.slideToggle()

Відображення або приховування відповідних елементів ковзанням.

.slideUp()

Ковзаючим рухом сховайте елементи, що збігаються.