Головна / Події

Події браузера

.resize()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «змінити розмір» або запустіть цю подію для елемента.

.scroll()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «прокручування» або запустіть цю подію для елемента.

Завантаження документа

.ready()

Укажіть функцію для виконання, коли DOM повністю завантажено.

Вкладення обробника подій

.bind()

Додайте обробник до події для елементів.

.delegate()

Приєднайте обробник до однієї або кількох подій для всіх елементів, які відповідають селектором, зараз або в майбутньому, на основі певного набору кореневих елементів.

.off()

Видалити обробник події.

.on()

Додайте функцію обробки подій для однієї чи кількох подій до вибраних елементів.

.one()

Додайте обробник до події для елементів. Обробник виконується щонайбільше один раз на елемент на тип події.

.trigger()

Виконати всі обробники та поведінку, прикріплені до відповідних елементів для даного типу події.

.triggerHandler()

Виконати всі обробники, прикріплені до елемента для події.

.unbind()

Видаліть раніше приєднаний обробник подій з елементів.

.undelegate()

Видаліть обробник із події для всіх елементів, які відповідають поточному селектеру, на основі певного набору кореневих елементів.

Форма події

.blur()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «blur» або запустіть цю подію для елемента.

.change()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript "зміна" або запустіть цю подію в елементі.

.focus()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «focus» або запустіть цю подію в елементі.

.focusin()

Прив’яжіть обробник події до події «focusin».

.focusout()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «focusout».

.select()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «select» або запустіть цю подію для елемента.

.submit()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «submit» або запустіть цю подію для елемента.

Клавіатурні події

.keydown()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript "keydown" або запустіть цю подію в елементі.

.keypress()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «натискання клавіші» або запустіть цю подію в елементі.

.keyup()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «keyup» або запустіть цю подію в елементі.

Події миші

.click()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «клацання» або запустіть цю подію в елементі.

.contextMenu()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «contextmenu» або запустіть цю подію в елементі.

.dblclick()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «dblclick» або запустіть цю подію в елементі.

.hover()

Прив’яжіть два обробники до відповідних елементів, які будуть виконуватися, коли вказівник миші входить і залишає елементи.

.mousedown()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «mousedown» або запустіть цю подію для елемента.

.mouseenter()

Прив’язати обробник подій, який буде запускатися, коли миша входить в елемент, або запускати цей обробник на елементі.

.mouseleave()

Прив’язати обробник подій, який запускатиметься, коли миша залишає елемент, або запускати цей обробник на елементі.

.mousemove()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «mousemove» або запустіть цю подію для елемента.

.mouseout()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «mouseout» або запустіть цю подію для елемента.

.mouseover()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «mouseover» або запустіть цю подію для елемента.

.mouseup()

Прив’яжіть обробник події до події JavaScript «mouseup» або запустіть цю подію для елемента.

Об`єкт події

event.currentTarget

Поточний елемент DOM у фазі спливаючої події.

event.delegateTarget

Елемент, до якого було прикріплено поточний обробник подій jQuery.

event.data

Необов’язковий об’єкт даних, що передається в метод події, коли поточний обробник виконання прив’язаний.

event.isDefaultPrevented()

Повертає, чи викликався event.preventDefault() для цього об’єкта події.

event.isImmediatePropagationStopped()

Повертає, чи викликався event.stopImmediatePropagation() для цього об’єкта події.

event.isPropagationStopped()

Повертає, чи був виклик event.stopPropagation() для цього об’єкта події.

event.metaKey

Вказує, чи була натиснута клавіша META під час запуску події.

event.namespace

Простір імен, указаний під час ініціювання події.

event.pageX

Розташування миші відносно лівого краю документа.

event.pageY

Розташування миші відносно верхнього краю документа.

event.preventDefault()

Якщо цей метод викликається, типова дія події не запускатиметься.

event.relatedTarget

Інший елемент DOM, залучений до події, якщо такий є.

event.result

Останнє значення, повернуте обробником подій, ініційованим цією подією, якщо значення не було невизначеним.

event.stopImmediatePropagation()

Запобігає виконанню решти обробників і запобігає виникненню події в дереві DOM.

event.stopPropagation()

Запобігає виникненню події в дереві DOM, запобігаючи сповіщенню батьківських обробників про подію.

event.target

Елемент DOM, який ініціював подію.

event.timeStamp

Різниця в мілісекундах між часом створення події браузером і 1 січня 1970 року.

event.type

Описує суть події.

event.which

Для подій клавіш або миші ця властивість вказує на конкретну клавішу або кнопку, яку було натиснуто.